THÔNG TIN TÀI KHOÀN:

Ngân hàng TECHCOMBANK

Số TK: 19029938404010
Chủ TK: Hoàng Minh Uyên

Ngân hàng VIETCOMBANK

Số TK: 0371000414265
Chủ TK: Hoàng Minh Uyên

HƯỚNG DẪN CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG:

C1: Nếu bạn đã có tài khoản Vietcombank/ Techcombank, chuyển khoản trực tiếp qua iBanking. Ghi chú chuyển khoản: [tên đăng nhập] [mã đơn hàng] [ mã sp]
--> Đăng nhập tại khoản iBanking: Vietcombank hoặc TECHCOMBANK

C2: Nếu bạn đã có thẻ ATM Vietcombank, chuyển khoản trực tiếp tại cây ATM gần nơi bạn ở nhất. Sau đó gởi ảnh chụp hoá đơn/ nhắn tin báo shop.
--> Xem thêm mạng lưới máy ATM Vietcombank, TECHCOMBANK

C3: Nếu bạn không có tài khoản Vietcombank, hãy đến trực tiếp văn phòng giao dịch gần nhất, hoặc ngân hàng khác để nộp tiền chuyển khoản theo thông tin tài khoản trên. Ghi chú chuyển khoản: [tên đăng nhập] [mã đơn hàng]
--> Xem mạng lưới văn phòng Giao dịch VietcombankTECHCOMBANK